Vilka använder batonger i Sverige?

9 mars, 2015 0 av webmaster

Batonger räknas som ett vapen och detta med all rätt – batonger kan i fel händer och vid fel hantering innebära fruktansvärda skador och det är också därför som man räknar in felaktigt avvändande av batonger som ett brott mot knivlagen. Med felaktigt användande menar vi alltså inte att man svingar batonger på fel sätt – nej, vi talar här om att man saknar licens och behörighet för att få använda batonger och detta innebär att vanliga privatpersoner alltså inte får vandra omkring med batonger i hand. Det är alltså samma sak som att gå med en kniv i högsta hugg och ger alltså samma sorts straff.

De personer i Sverige som får använda batonger är de som behöver dessa i sitt yrkesliv och hit räknas grupper som poliser, militärer, väktare samt ordningsvakter – yrken som alltså innebär viss fara och där de som är verksamma måste kunna försvara sig i trängda lägen. Dock – och detta är viktigt – det krävs även för dessa en grundläggande utbildning för hantering av batonger och det är alltså ingenting som man direkt får använda bara för att man fått jobb som vakt på en populär krog. Som vi sa, batonger är farliga och ska bara användas då det är absolut nödvändigt och om det uppstår en sådan situation så måste man även kunna hantera dessa batonger så att man åsamkar minsta möjliga skada.

Det handlar alltså inte om att dänga en batong i bakhuvudet på ett fyllo i krogkö utan mer om att avvärja riktig fara och det är om detta denna rigorösa utbildning handlar. Med riktigt fara så menar vi istället att denna vakt exempelvis blir hotad med kniv och måste avväpna sin antagonist på ett effektiv sätt och här kan alltså batonger vara det bästa vapnet. Ett lättare slag mot en mjukdel kan nämligen vara det enda som krävs då batonger har en fjädrande effekt som liksom tränger i genom muskeln och kan skada själva benet.

Här kan alltså en vakt slå mot den arm där kniven hålls och skada personen så mycket att denne inte kan hålla i den längre. Här är ett armbrott således nödvändigt för att förhindra svårare skador som denna beväpnade man kunnat ge vakten – eller andra gäster – på denna krog. Batonger ska användas då det är absolut nödvändigt och mer vara ett vapen som förebygger än ett som skapar konflikter.

Batonger används vid demonstrationer

Vid vissa urspårade demonstrationer – något som vi tyvärr sett många av på slutet – så blir poliser tvungna att använda sina batonger för att mota bort våldsverkare och skydda fredliga demonstranter. Detta brukar alltid slås upp stort i media och många talar här om övervåld och blodtörstiga poliser – en bild som verkligen måste nyanseras.

Att poliser använder batonger är en signal på att de upplever att en situation är på väg att – eller har – spårat ur och då ska man se användandet av batonger som ett sätt att lugna ner allting. Det handlar alltså om att förhindra att en redan farlig situation blir ännu farligare och inte om att polisen ska slå civila med sina batonger för sitt eget höga nöjes skull.

Här hittar du en återförsäljare av batonger med ett stort utbud av produkter.