Dela information

Det finns många tjänster på internet som syftar till att man skall kunna dela med sig av information och dokument till vänner och familj. Dessutom flera som handlar om att exponera bilder eller annat för personer som man ännu inte känner och som man kanske inte heller kommer att lära känna. Användarna verkar hitta sina favoriter och hålla sig till dessa även om det förekommer att man har ett antal konton som man besöker sporadiskt.

Väljer vi att se närmare på instagram, visar det sig snabbt att detta är någonting som är till för de yngre. Det är en stor majoritet yngre vuxna som använder denna tjänst medan de lite äldre har andra kanaler som de använder. Vissa anser att det finns en koppling mellan ålder och antal sidor som man använder. De som varit med några år i svängen, har oftare ett par konton som ses över regelbundet, medan yngre personer oftare har ett större antal sidor som alla används regelbundet.

Den skillnad man kunnat se i andra medier, som Facebook och Linkedin, verkar också börja sprida sig till andra medier var man anpassar sig efter umgänge och syfte med sidan eller kontot i fråga. Kanske kommer vi se fler och mer inriktade tjänster framöver.

Vem som helst kan göra vad som helst!

Idag ser vi en tydlig trend där vi får mer och mer självförtroende att starta företag, skriva böcker och bloggar med mera, med mera. Vi lever i en slags DIY-tid där det inte behövs en massa pengar för att starta upp företag och i de fall där det krävs pengar finns det ett väl fungerande maskineri där investerare och uppfinnare kan mötas.

Att de nyutexaminerade studenterna idag vågar sig på många spännande projekt med startups av olika slag är inte bara en vinst för dem, utan det är en vinst för oss alla. Var skulle vi vara utan alla dessa smarta lösningar som de yngre generationerna har gett oss?

Vi skulle vara utan mängder av spännande saker som vi använder oss av dagligen. Ofta är det så att vi använder alla dessa saker utan att skänka en tanke till de innovatörer som står bakom dem, så i rättvisans namn borde vi tacka dem oftare.

Ta efter ungdomarnas mod

Det finns många som har idéer, men som är fast i ett gammaldags sätt att se på saker och ting där vem som helst inte kan göra verklighet av sina drömmar, men idag, och ännu mer i framtiden, så är det faktiskt på det viset att man kan göra just det.

När vi tar oss en titt på vad som trendar för tillfället så är det mycket företagande och det är viktigt att komma ihåg att det går att besanna sina drömmar. Se bara på alla de äldre som bloggar och använder sociala medier för att visa upp sådant som de anser vara viktigt.

Det är inte bara ungdomarna som kan ta vara på de nya idéerna (även om de ofta kommer från dem), utan vi kan alla ta vara på denna tids fantastiska anda där ingenting är omöjligt och där alla kan hitta ett forum.