Genomför en radonmätning i ditt hus

2 december, 2015 0 av webmaster

Rubriken är i sig konkret och för att förklara denna så tänkte vi börja med några siffror i form av följande: 400.000 – 40.000 – 25.000. Intetsägande i sig, men om vi skriver att det från Strålsäkerhetsmyndigheten räknas med att cirka 400.000 hus i Sverige har för höga halter av radon i sig, att 40.000 av dessa är upptäckta och att man endast åtgärdat 25.000 – då förstår vi också varför rubriken är så tydligt. Kort sagt och baserat på dessa siffror: genomför en radonmätning.

Om vi först och främst här ska beskriva lite kring radon och konsekvenserna av för höga halter av detta ämne så kan vi säga att halterna av radon inte får överstiga 200 bq/meter3 och att om man bor i ett hus vars halter överstiger detta så riskerar man att drabbas av lungcancer.

I Sverige så räknar man att ungefär 15% av alla fall av lungcancer som upptäcks går att härleda till radon och om vi ska sätta detta i siffror så innebär det att ungefär 500 personer fått lungcancer på grund av att man levt i en miljö där radon funnits. Man har alltså gått omkring i en bostad – ovetandes om att där finns en fara; radon luktar inte och det syns inte – och levt sitt vanliga liv. Har man därtill rökt cigaretter så har man också haft en än större risk att denna fruktansvärda åkomma ska sätta sig i lungorna.

Det är också av den anledningen – särskilt om man har barn – som man måste genomföra en radonmätning och säkerställa att nivåerna av radon inte överstiger 200 bq/meter3; utvecklingen sker nämligen inte direkt utan det dröjer mellan 15- 40 år innan man kan konstatera lungcancer sprungen av radon och här har man således som småbarnsförälder ett ansvar i att göra en radonmätning. Man kan – helt enkelt – rädda livet på sina barn genom denna.

Märk väl här; det går att åtgärda en för hög nivå av radon och det krävs ofta inte ett så omfattande ingrepp i huset eller i lägenheten – det viktigaste är att denna radonmätning äger rum.

En radonmätning påverkar inte vardagen

Man kan lätt förledas av tanken på att en radonmätning innebär att man i sitt hem får besök av en massa farbröder som vandrar omkring med stora – ogenomträngliga rockar – och mäter med känsliga instrument. Så är det inte. En radonmätning kommer inte alls att påverka vardagen utan det handlar om att man kontaktar ett företag som därefter placerar ut mätinstrument på utvalda ställen i huset.

Mätinstrument som inte är större än en snusdosa och som ska ligga på sin valda plats i minst två månader. Dessa månader ska vara mellan 1:a oktober och 30:e april då detta handlar om de så kallade eldningssäsongen och av anledningen att man får bäst resultat av en radonmätning just då. Ju längre dessa ligger kvar – desto säkrare blir också resultatet av en radonmätning.

Kostnaden för en radonmätning är låg och det handlar om ett belopp mellan 3-5000 kronor. En billig investering i sin egen och sina barns framtida hälsa.