En komplex fråga

12 mars, 2014 0 av webmaster

Att önska sig någonting har nog de flesta gjort vid ett eller annat tillfälle och huruvida man får igenom det man önskat eller inte, är någonting som inte går att bestämma i förväg. Dock kan man önska på olika sätt och att jobba med affirmation är någonting som blivit allt vanligare under åren som gått.

Många av de som har sett eller hört föreläsningar och diskussioner om affirmation kan känna sig förvirrade och undra vad det är fråga om. Kanske låter det lite för bra för att vara sant? Dock är det långt ifrån så komplicerat som man skulle kunna tänka sig. Teorin bakom må vara diffus och utanför det man i vardagen rättar sig efter, men i praktiken är det inte så komplicerat när allt kommer omkring. Kanske är detta en av orsakerna till varför tankarna om affirmationer har fått ett sådant genombrott?

Hur går affirmationer till?

När man skall affirmera någonting handlar det i grund och botten om att försöka dra till sig mer av någonting man redan har. Om det är någonting som saknas i ens liv, är önskningen någonting som får utformas till att helt enkelt känna att man redan har vad man söker. På detta vis kommer mer och mer av denna vara att dras till dig som person. Det är i vilket fall den snabba versionen av hur det går till när man skall använda en affirmation för att nå dit man vill med sitt liv och i vardagen.

så fungerar affirmationViss kritik har riktats mot denna uppfattning och många visar på att boken som ligger bakom det publika intresset, the secret, är skriven bara för några år sedan. Dock finns det en hel del information om affirmationer i andra böcker och skrifter. Flera hundra år tillbaks har man kunnat se spår av dessa tankar och teorier även om förklaringsmodellerna varierat något. I viss mån kan man se två falanger inom affirmationer var den ena är mer lättillgänglig och den andra aningen komplex. I grund och botten handlar det om samma fenomen även om man väljer att rikta in sig på metanivå eller praktiskt/meta. För den som vill sätta sig in i frågan om affirmation är det enkelt att hitta information och böcker. Skulle man föredra att få höra det hela, kan man gå en kurs eller höra med någon som i dagsläget jobbar med detta område. I och med att det inte finns krav på någonting annat än att förstå teorin och att omsätta det hela rent mentalt, är det en tanke som är tillgänglig för de allra flesta som är intresserade av att komma vidare på banan i fråga.