Vilka artiklar om tandvård hittas på Tandläkareinfo?

26 mars, 2021 Av av webmaster

Genom att se på vilka slags artiklar, samt språkbruk, går det att avgöra vilken målgrupp en faktabaserad webbplats har. Ett exempel kan tas från Tandläkarinfo.se. Här presenteras ett stort utbud av artiklar om tandvård – Vilken är målgruppen?

Grundläggande artiklar om tandvård

På webbplatsen finns exempelvis stora artiklar med rubriker som:

  • Tandvårdsbidraget
  • Tandläkarskräck
  • Besöka tandläkare

Det går alltså ganska snabbt att se att texterna vänder sig till personer utan utbildning inom området. De som studerar, eller jobbar som tandläkare, kommer söker betydligt mer fördjupade artiklar om tandvård. För dem är inte primärt viktigt att lära sig om tandvårdsbidraget eller vad en person bör tänka på när de ska besöka en tandläkare…

Även när webbsidans blogg granskas är det liknande fokus. Här hittas exempelvis bloggartiklar med rubriker som:

  • Vad gör jag om jag tappar en tand?
  • När tänder behöver akutvård
  • En god munhälsa

För privatpersoner som vill lära sig mer om tandvård, eller få tips på bättre tandhälsa, kan alltså läsa dessa artiklar om tandvård. De kan definitivt ge råd på vägen – för de som inte har utbildning inom området.

Språkbruket visar målgrupp

Det andra som går att kontrollera är språkbruket. Vilka ord används och hur presenteras kontexten? Även här är det tydligt att privatpersoner är målgruppen. Det finns knappast några svåra branschbegrepp eller invecklade resonemang. Texterna är istället enkelt skrivna med ett språkbruk som de flesta kan ta till sig.

För de som söker lättlästa och pedagogiska artiklar om tandvård kan alltså webbplatsen ge både inspiration och tips på vägen till en bättre tandhälsa.

Vad säger du själva?

I presentationen av webbplatsen, och de som skriver på den, nämns att de som ”arbetar med sidan” har utbildningar inom området. Detta förtydligas för att läsarna ska förstå att tipsen inte bara är ”tagna ur luften”. Vilka det är som skriver, hur lång utbildning de har och vilken erfarenhet de har av yrken framgår däremot inte.

Syfte

Syftet anges vara att skriva artiklar om tandvård som kan bredda kunskapen hos de som inte är lika insatta i ämnet. Ett annat mål är att avdramatisera tandvård och att gå till tandläkaren. Många har en viss ”tandläkarskräck” och ofta kan kunskap om vad tandvård handlar om i alla fall underlätta vägen dit något.