Vanliga orsaker till att par använder terapi

20 februari, 2020 Av av webmaster

Alla känner till att förhållanden kräver en hel del arbete och ansträngning för att fungera. Det finns dock ingen manual att följa som ger oss ett rättesnöre när det kommer till de strategier, beståndsdelar och färdigheter som är nödvändiga för att ett förhållande ska vara framgångsrikt på sikt. Orsakerna till att par väljer att gå i parterapi i Stockholm varierar därför kraftigt, men nedan kommer vi att gå igenom några av de vanligaste orsakerna till detta.

Man skjuter upp sin lycka och glädje

Det är tyvärr inte ovanligt att man i ett parförhållande har ett mantra som går ut på att man kommer bli lyckliga så fort man flyttar till ett större hus, eller kanske att man tror sig få mer tid tillsammans så fort barnen har blivit äldre och flyttat hemifrån. Att skjuta upp sin glädje och lycka på detta sätt kan dock ofta leda till att man inte njuter av sitt förhållande och sitt liv i nutid. Man kan därför bli olycklig och få ett osunt förhållande till följd, och behöva genomgå parterapi i Stockholm för att få insikt i detta och få bukt med problemet.

Man ignorerar sina problem

Att ignorera problem och helt enkelt inte låtsas om dem är en annan vanlig orsak till att en negativ spiral skapas i ett parförhållande. Det är förvisso fullt förståeligt att man inte vill dra upp problem när allt till synes verkar vara bra i förhållandet, eller att man vill undvika en svår konfrontation med sin partner som riskerar att förvärra det hela. Men genom att förneka problemens existens kommer ni inte få dem att försvinna utan snarare riskera att förvärra dem över tid.

Man tar varandra för givet

En av de vanligaste orsakerna till att man börjar gå i parterapi i Stockholm är att man som par tar varandra för givet. Det är bra om man är bekväm i sitt förhållande, men en alltför hög grad av bekvämlighet kan vara allt annat än positivt. Istället för att ta varandra för givet bör man fortsätta att visa uppskattning i ett förhållande, även då man har varit ett par i många år.