Välj en bilskrot i Stockholm och få pengar tillbaka

29 maj, 2021 Av av webmaster

En bil är en stor kostnad i form av försäkringar, fordonsskatt, parkeringskostnader och reparationer. Om bilen dessutom inte används står den bara och kostar pengar utan att ge någonting tillbaka. Vid ett sådant scenario är det en god idé att vända sig till en bilskrot i Stockholm för att spara in på de pengar som hela tiden går till en oanvänd bil. Dessutom får man då man skrotar ofta tillbaka pengar. Tre anledningar till att det är bra för ekonomin att skrota bilen är:

  • Spara in på onödiga utgifter för bilen
  • Återbetalad försäkringspremie
  • Tillgodohavande fordonsskatt

Bilskrot i Stockholm – spara in på onödiga utgifter

En bil som inte används kan fortfarande ha löpande kostnader som när de summas ihop blir stora. Det kan också vara så att man har en bil vars reparationskostnader ständigt blir så dyra att det helt enkelt inte lönar sig att ha kvar den. Särskilt om när man bor i en storstad finns det många situationer då en bil helt enkelt inte är praktisk. Märker man att man av olika anledningar inte använder sin bil är skrotning ett bra alternativ. Genom skrotningen sparar man in på alla de kostnader bilen hade inneburit.

Återbetalad försäkring

När bilen skrotas innebär det att de försäkringar man betalat för den inte längre gäller. Genom legitimerade bilskrotare får man alltid ett mottagningsbevis som skickas in till Transportstyrelsen, och Transportstyrelsen skickar i sin tur detta vidare till det berörda försäkringsbolaget. Har man betalat för en försäkring som gäller efter skrotningsdatumet får man tillbaka pengarna för denna period.

Tillgodohavande fordonsskatt vid bilskrot

När Transportstyrelsen fått information om att fordonet avregistrerats är ägaren inte längre skyldig att betala fordonsskatt. Ibland kan detta också innebära att man får tillbaka tillgodohavande fordonsskatt. Om man exempelvis har betalat fordonsskatten för månader som ligger efter skrotningsdatumet har man rätt att få tillbaka skatten för denna tidsperiod. Viktigt att ha koll på är att Transportstyrelsen bara betalar tillbaka för hela månader och förutsatt att det inte finns obetalda skatter eller avgifter. Återbetalningen sker direkt till ägarens plus- eller bankgiro om detta angivits till Transportstyrelsen.