Magasinering – en bra lösning på ett stort problem

24 augusti, 2016 Av av webmaster

Alla vet att Stockholm idag har ett stort problem då det kommer till bostäder kontra befolkningsmängd. Man har svårt att bygga ikapp, man har en stor inflyttning – uppskattningsvis flyttar en folkmängd motsvarande ett Skellefteå årligen till staden – och även framtiden ser dyster ut gällande detta. Enligt en rapport från Boverket så behöver Stockholm bygga ungefär 400.000 nya bostäder fram till år 2020 för att klara inflyttningen. En utmaning, helt klart och här krävs det stora insatser för att lyckas.

En lite bortglömd del av bristen på bostäder kan man även se då det kommer till utrymme – eller bristen på sådant snarare. I Stockholm har invånarna sällan ett garage, man har sällan ett extrarum till hands och man har sällan mer än ett litet vindsförråd till sitt förfogande. Man bor – helt enkelt – lite mindre och lejonparten av invånarna har en lägenhet som bostad; något som alltså leder till en uppenbar platsbrist. Lösningen, hur gör man om man äger en massa saker, en massa föremål och en massa möbler som man vill ha kvar – men där man inte har någon plats för tillfället? Man magasinerar.

Magasinering har i Stockholm visat sig vara ett ytterst välkommet inslag och speciellt vid flyttar kan man se att många använder sig av tjänsten. Ett exempel! Två yngre personer bor i varsin del av Stockholm, i varsin mindre lägenhet och bestämmer sig för att flytta ihop. Man säljer sina respektive bostäder och köper en gemensam större lägenhet. Här har man således två stycken bohag och man har två stycken viljor kring vad som ska ställas in i den nya bostaden. Många saker kommer att få stryka på foten och ställas i förrådet på vinden och väldigt många föremål finns det överhuvudtaget inte plats för. Fina saker, med ett visst värde – både ekonomiskt och sentimentalt – som helt enkelt inte får plats någonstans. Saker och föremål som man vill ha kvar till ett framtida boende, men som i dagsläget är omöjliga att hysa in någonstans.

En långt ifrån unik situation där alltså magasinering är ett väldigt bra alternativ. Magasinering innebär att det här unga paret kan hyra ett externt utrymme och där man månadsvis – eller årsvis; det bestämmer man tillsammans med företaget som erbjuder tjänster – betalar en summa och där alla saker kan sparas för framtiden och behoven som där kan komma att finnas.

Magasinering är säkert och tryggt

Många hyser en viss osäkerhet kring magasinering och tror att tjänsten innebär att man betalar för ett kallt, litet förråd någonstans i utkanterna av Stockholm. Riktigt så är det inte. Kontaktar man en seriös firma inom magasinering så kan man räkna med följande saker inkluderat i priset:
• Uppvärmning. Förråden håller normal temperatur och de föremål som förvaras däri riskerar inga fuktskador.
• Säkerhet. Lokalerna övervakas av både vaktbolag och genom kameror.
• En nyckel. Förrådet är personligt och inga obehöriga kommer att kunna ta sig in.
• Lättillgängligt. De flesta företag som erbjuder magasinering ser till att lokalerna ligger bra till för sina kunder. Nära tunnelbana, i närheten av en större väg eller i anslutning till busslinjer.
• Frakt. Kommer det till magasinering i samband med en flytt – som i vårt exempel – så brukar företagen erbjuda sig att hämta sakerna som ska magasineras.
• Olika storlekar. Förråden finns i olika storlekar och det innebär att man som kund slipper trycka in sina tillhörigheter i ett mindre eller att man tvingas betala för ett för stort förråd. Det går att skräddarsy sin magasinering.

Huruvida Stockholm som stad klarar den enorma utmaning man står inför återstår att se. Klart står i alla fall, enligt oss, att efterfrågan av bra, säker och pålitlig magasinering bara kommer att öka för varje år som går och för varje ny person som flyttar till vår huvudstad.