Lekland är perfekt för barnen i Stockholm

2 mars, 2015 0 av webmaster

Man ser ofta att det i Stockholm kan vara svårt att hitta lämpliga ytor för sina barn att leka på. Detta åtminstonde om man jämför med mindre städer där grönområden och annat kommer naturligt på ett helt annat sätt – i Stockholm måste sådana ofta användas till att bygga fler bostäder på. Det är viktigt för barn att kunna få leka då det är genom just lek som de bygger upp sin motoriska förmåga, sin fantasi och även lär sig om det sociala samspelet med andra barn. Det är alltså så att barn i Stockholm får allt svårare att hitta lämpliga ytor för att skaffa sig dessa livsviktiga verktyg att bära med sig genom livet.

I Stockholm har man dock löst detta på ett annat sätt och detta innebär att man har byggt fler och fler renodlade lekland där barnen får leka under mer eller mindre ordnade former. Lekland i Stockholm byggs ofta ganska smart också och förläggs gärna i närheten av exempelvis gallerior – detta för att föräldrarna ska kunna uträtta ärenden under tiden i form av exempelvsi shopping eller en veckohandling av matvaror.

Det här är ett väldigt bra sätt för både barnen och de vuxna att spendera en söndag på absolut bästa sätt. Barnen i fråga får sin stimulans i form av lekandet inne på detta lekland och föräldrarna i sin tur kan i lugn och ro – utan att bli störd av sitt barn – planera och köpa det de behöver för den kommande veckan. Här ser man alltså att även barn i Stockholm har samma möjligheter som barn i andra städer till att leka – skillnaden ligger i att det blir lite mindre spontant och ofta måste skjutsas till- och från detta lekland. Men att det är ett bra sätt för barnen att få stimulans – det råder det absolut inga tvivel om.

Kostar det pengar att besöka ett lekland i Stockholm?

En annan sak som skiljer mellan att låta sina barn leka spontant ute i det fria och att låta dem leka inne på ett välutrustat lekland i Stockholm är det rent ekonomiska. Det brukar nämligen kosta pengar att besöka ett lekland och detta kan vara avskräckande för många föräldrar som tycker att detta är en direkt onödig kostnad. Här ska man dock i beräkningen lägga sitt barns bästa och detta i form av den stimulans, den sociala biten och den fysiska aspekten som alla inkluderas i ett besök på ett lekland i Stockholm.

Dessa bitar är ingenting som kan prissättas och som är livsviktigt för barnen i fråga och här får man – som förälder – helt enkelt betala den summa som detta lekland vil ha i inträde. Barnens bästa måste alltså komma först och ett besök på ett lekland i Stockholm är även något som inte måste ske på daglig basis. Det räcker ofta med att man besöker ett lekland någon gång i månaden och genom detta har barnet i Stockholm också något att se fram emot hela tiden. Kostnaden för ett besök på ett lekland är alltså definitivt något som är väl värt att betala.