Finn assistansbolag i Göteborg

28 december, 2018 Av av webmaster

Vi bör börja med att konstatera att det är få assistansbolag i Göteborg som luras, stjäl eller på annat sätt är ohederliga eller olagliga. Denna text är inte på något sätt utformad för att du eller dina anhöriga ska bli oroliga eller att ni letar fel hos de assistansbolag i Göteborg som du/ni anlitar idag eller önskar anlita. Däremot är det alltid bra att vara på tårna och ha bra information om assistansbolaget som ska hjälpa dig/er med det du behöver mest.

Oseriösa assistansbolag

Om man letar lite snabbt på webben eller följer med i nyhetsrapporteringen får man tyvärr flera gånger höra om assistansbolag som på olika sätt utmärker sig på ett negativt sätt. Det finns exempelvis assistansbolag som försöker muta de som är berättigade personlig assistans, för att på så sätt locka till sig fler och fler kunder och genom det få en ökad vinst och mer pengar i verksamheten.

Andra saker som hänt inom assistansbranschen är att någon person i bolaget har varit till exempel dömd för ekonomiskt brottslighet men ändå kunnat haft stort inflytande i assistansbolaget. En annan nyhet som cirkulerat gällde ett bolag försökte få ut sekretessuppgifter om enskilda individer från Försäkringskassan genom att uppvakta en anställd. Svartkontrakt, bedrägeri, förskingring med mera är andra orsaker till att bolaget förlorat sitt tillstånd, fått betala tillbaka pengar och/eller fått andra påföljder.

Vad ska du tänka på så att du inte blir lurad?

Det finns som sagt flera seriösa assistansbolag i Göteborg, majoriteten av alla bolag skulle vi med lätthet kunna fastslå är seriösa. Insatserna du får ska vara av god kvalitet och vara individuellt utformade, vilket kräver rätt kompetens och seriösa aktörer. Assistansbolaget bör ge dig allt du efterfrågar till exempel ekonomisk rapport och kunna ge bra svar på de frågor som du ställer, annars bör en varningsklocka ringa hos dig. Man bör också kolla upp att assistansbolaget i Göteborg har de erforderliga tillstånd och villkor som krävs. Om du är osäker, ta hjälp av någon som är kunnig inom området så du slipper blir lurad!