Vad utför en rörmokare i Täby för typer av jobb?

28 december, 2014 0 av webmaster

En rörmokare jobbar ju primärt med att rensa rör och avlopp och detta oavsett var i Sverige denne har sin bas och verksamhet – här kan det alltså handla om Täby, Kiruna eller Rågsved och spelar ingen roll. Det som kan skilja mellan rörmokare är de typer av jobb man får och här menar vi alltså de typer av hus som man får arbeta i. En rörmokare i Täby utför kanske sina olika typer av VVS-tjänster vi anliga villor och radhus medan en rörmokare i exempelvis Rågsved kanske mest jobbar med lägenheter. Det som skiljer här är alltså områdets bostäder och då man ser att Täby är en ort utanför Stockholm som är känd just för villaområden – ja, då ser man ju även att en rörmokare där primärt jobbar med dessa. Detta då ställt mot en rörmokare i Rågsved som alltså då främst jobbar emd att fixa avlopp och annat i lägenheter då just Rågsved är en ort känd för stora lägenhetskomplex.

Hur duktig man sedan är som rörmokare går inte att avgöra beroende på var man har sin verksamhet även om naturligtvis en rörmokare i exempelvis Täby – tack vare sin vana – blir lite skickligare på att utföra jobb i villor och hus än vad hans kollega i Rågsved blir och vice versa också naturligtvis.

Hur mycket man tjänar skiljer sig också lite åt – tyvärr ska man här tillägga. En rörmokare i Täby tjänar generellt nämligen lite mer än vad en rörmokare i Rågsved gör och detta beror på det klientel man utför jobbet hos och då dessa ofta är rikare i Täby – ja, då kan de också betala lite mer. Orättvist kan man tycka – men så ser tyvärr verkligheten ut och det som en rörmokare i Rågsved kan trösta sig med är att även marknaden i Täby ligger öppen.

En rörmokare i Täby drabbas av konkurrensen i Stockholm

Man är ju som rörmokare nämligen inte bunden på något sätt till den ort man tillhör utan marknaden ligger fri för vem som helst att utnyttja. En rörmokare i Täby kan alltså söka sig runt hela Stockholm för att hitta uppdrag och detta gör att marknaden och konkurrensen mellan olika rörmokare i och med detta är väldigt stor – något som inte är helt oproblematiskt. Vi menar här att en fri konkurrens naturligtvis är av godo men att det även finns vissa nackdelar och då särskilt i Stockholm.

Plötsligt kan man nämligen där se att en rörmokare i Täby står utan jobb då det kommit in en annan aktör som till ett billigare pris utför uppdraget. Det här är ju bra sett ur kundens perspektiv – men frågan gäller även kvaliteten på arbetet. Billigare är inte alltid bäst och just inom en sådan bransch som rörmokeri så har detta visat sig i from av vettenskador och andra otrevligheter.

Det har nämligen smugit sig in många oseriösa aktörer på marknaden under senare år som dumpar priser och inte kan – eller får! – utföra det jobb man åtagit sig. Alltså kan det vara säkrast att hålla sig till den ort man tillhör då det gäller rörmokare eller andra hantverksjobb, exempelvis då Täby, Rågsved, Kiruna eller var man nu än bor.