Drupal för att möta kunderna

25 mars, 2014 0 av webmaster

Som företag är det viktigt att nå ut till kunderna och att hitta rätt kommunikationsvägar för målgrupper som man vill etablera relation till. Det finns många olika sätt att jobba med marknadsföringen, men genom en effektiv och bra marknadsföringsplattform kan man vinna fördelar som i förlängningen kan generera en hel del intäkter.

En marknadsföringsplattform i Drupal kan utgöra stommen i marknadsföringsstrategin verksamheten jobbar efter, och samla såväl email marknadsföring, kampanjsidor, bloggar och forum på ett och samma ställe. Genom att analysera trafiken som besöker sidorna, kan man segmentera och utveckla förfinade strategier för att nå fram till kunderna. Drupal är det i särklass mest flexibla systemet som finns på marknaden och genom möjlighet till stor uppskalning utan någon övre gräns, kan man växa med systemet och vidareutveckla istället för att börja om på nytt i ett system man inte tidigare jobbat i. De som börjat använda Drupal för att erhålla bra marknadsföringsplattform byter sällan till något annat CMS. Det finns många exempel på företag som däremot lämnar dyra licensbaserade system till förmån för Drupal!

Kostnadseffektivitet

I och med att Drupal i grunden är ett helt och hållet kostnadsfritt system, är det upp till användaren att avgöra vilka pengar som skall investeras i anpassning och utveckling. Många kan behöva viss hjälp med att sätta upp grundstrukturen, för att sedan hålla all aktivitet ”i huset” och därmed fokusera investeringar till effektiva kampanjer och marknadsområden istället för att tappa pengar till licenser och avgifter.