Vad är jurist, juridik och juridiska områden?

24 december, 2020 Av av webmaster

Vad är juridik? samt förklaringar på andra svåra ord kan du hitta nedan och på juridikbloggen.

Juridik

Juridik är läran om att tolka och tillämpa de rättsregler som finns. Juridik kan läsas på högskola och universitet och är ett brett område. Under utbildningen kan sedan inriktning väljas mot juridik inom specifika områden så som affärsjuridik, fastighetsjuridik osv.

Jurist

Alla personer som arbetar med området juridik kallas för jurister. Inom denna kategori hittas exempelvis advokater och domare. För att få kalla sig jurist krävs att en viss utbildningsnivå nås. Här finns även en skillnad mellan vilka titlar som får, och inte får användas.

Jurist är det breda begreppet för de som jobbar inom området – därmed är alltid en advokat en jurist. Men det betyder däremot inte att alla jurister är advokater. Ungefär som att alla NO-lärare är lärare, men alla lärare är inte NO-lärare.

Områden

En jurist kan alltså jobba inom ett brett område.

  • Privata sektorn

I detta fall kan juristen vara anställd av ett företag för att gå igenom avtal och se till att företaget följer de lagar som gäller inom ett specifikt område. Det kan även vara exempelvis en juristbyrå där kunderna köper in ”timmar” på konsultbasis.

  • Allmänna rättsväsendet

Ett annat alternativ är att jobba inom det allmänna rättsväsendet. Det innebär att jobba inom någon av de domstolar som används vid offentliga mål. För att kunna arbeta inom detta område finns krav på utbildning.

  • Utbildning

Som jurist går det även att jobba inom utbildningsväsendet för att därmed utbilda personer inom detta område.

Rättspraxis

Rättspraxis används ofta inom juridik för att avgöra vem som har rätt i ett rättsfall. När ett unikt fall har lösts kan detta klassas som rättspraxis. Om det skulle uppstå ett liknande fall kan juristerna gå tillbaka till denna praxis och påvisa hur det lösts. Därmed är det vägledande i kommande liknande fall.

Offentlig rätt och Civilrätt

Inom juridik skiljer man på offentlig rätt och civilrätt.

  • Offentlig rätt

Offentlig rätt är förhållandet mellan en privatperson/ett företag och staten.

  • Civilrätt

Civilrätt är förhållandet mellan två privatpersoner alternativt två företag. Tvisten kan även vara mellan en privatperson och ett företag.

Däremot är gränsen ibland ”luddig” gällande om det är offentlig rätt eller civilrätt. I vissa fall kan ett fall ha inslag av offentlig rätt men framförallt hamna inom civilrätt osv.