Söker du en assistansförmedling i Norrköping?

20 augusti, 2020 Av av webmaster

Vill du ha hjälp med att hitta rätt assistansbolag kan du vända dig till en assistansförmedling. Men kom ihåg att den inte nödvändigtvis måste vara i Norrköping bara för att du behöver din assistans i den staden. Förmedlingarna kan även hittas i andra städer – men vara verksamma i Norrköping.

Det finns ett par företag som erbjuder assistansförmedling i Norrköping. En del är mycket små företag som enbart har ett par anställda medan andra företag är stora och även finns representerade i flera andra städer i Sverige. Vissa har specialiserat sig mot en inriktning – medan andra är betydligt bredare i sin kompetens.
För dig som söker hjälp från en assistansförmedling är därför första steget att titta på hur de jobbar och vilken inriktning de har.

Sök inte bara assistansförmedling i Norrköping

Det är mycket vanligt att en assistansförmedling har kontor i en stad men även ger hjälp i andra städer. De kan åka ut till kunderna i det fall som kunderna inte vill komma till deras kontor. Genom att åka ut kan de även tydligare se kundernas unika behov och på detta sätt tydligare hitta assistansbolag som är bäst utifrån dessa behov. De kan exempelvis ha kontor i Skänninge, Söderköping eller Vadstena även om de erbjuder assistans till personer i Norrköping.

Söka jobb som personlig assistent

Söker du jobb som personlig assistent kan även kontakt med assistansförmedlingar ge hjälp på vägen. De har samarbete med ett flertal av de lokala assistansbolagen och kan ge listor och kontaktuppgifter till dem. Vill du jobba som personlig assistent är arbetsmarknaden god. För att öka dina chanser att få jobb kan du tänka på att:

  • Läs på!
    Vissa assistansanordnare söker vikarier och anställda utan att ange till vem du ska vara assistent åt. Andra är specifika och anger vilken person som du kommer att hjälpa. Oavsett är det viktigt att läsa på och vara insatt i vad som efterfrågas. Ska du hjälpa en person med stort kulturellt intresse kan det självklart vara en fördel om du delar detta intresse.
  • Våga spontanansöka
    Att ett företag inte har någon annons på arbetsförmedlingen betyder inte per automatik att de har personal så det räcker. Väldigt många förlitar sig på spontana ansökningar av personer som vill börja jobba som vikarie. Ett vikariat som med tiden kan övergå till anställning.