HLR-utbildning Stockholm – olika typer av utbildningar

30 juni, 2020 Av av sitebox

HLR-utbildning Stockholm – olika typer av utbildningar

Som minimikrav så kan man säga att alla borde gå åtminstone en grundkurs i HLR-utbildning i Stockholm. Alla stockholmare riskerar att någon gång i livet hamna i en situation där man kan spela en avgörande roll för någons överlevnad, när de drabbas av ett hjärt- eller andningsstopp. HLR, det vill säga Hjärt- och lungräddning, görs för att starta igång hjärtat och eller andningen hos en person som annars riskerar att dö eller drabbas av svår syrebrist och hjärnskador. När man har gått en grundkurs i HLR så finns det dock vidareutbildningar man kan gå. Man kan också gå en HLR-utbildning i Stockholm som är riktad mot en viss åldersgrupp, eller varför inte gå en instruktörsutbildning för HLR?

Utbudet av HLR-utbildning i Stockholm

Utbudet av olika sorters HLR-utbildningar har vuxit de senaste åren. Den vanligaste kursen är grundutbildningen i HLR för vuxna. Därefter så erbjuder de allra flesta företag en vidareutbildning i HLR för vuxna. Det finns också HLR-utbildningar som dels är skapade för att lära barn och ungdomar hur man gör HLR, och dels utbildningar där vuxna får lära sig att göra HLR på barn. Det är särskilt relevant om man till exempel arbetar på en förskola eller skola, eller om man överlag har mycket kontakt med barn i sin vardag. Vissa HLR-utbildningar i Stockholm fokuserar mer på att lära deltagarna hur man hanterar en hjärtstartare, vilka kan öka en persons chans till överlevnad ganska markant. Andra utbildningar fokuserar enbart på första hjälpen. Det lättaste är att kolla in utbildningskatalogen hos det företaget som man vill gå sin HLR-utbildning i Stockholm hos. 

HLR i korta drag

Man kan aldrig lära sig något praktiskt lika bra som när man faktiskt provar på det i verkligheten, men innan man går en HLR-utbildning så kan det vara både skönt och effektivt att ha ett hum om hur HLR fungerar. Dessa är till exempel två viktiga saker man bör göra innan man startar själva HLR:

  • Först ska man kontrollera om personen visar några livstecken. 
  • Man ska känna efter puls och kontrollera om det finns någon andning, samt om personen svarar på tilltal. 

SOS Alarm ska alltid larmas innan HLR startas upp, så att en ambulans kan anlända så snart som möjligt. HLR ska sedan pågå till dess att ambulansen är på plats.