Använd WordPress för en SEO-anpassad site

Webbplatser som ska vara SEO-anpassade kan med fördel skapas i WordPress, som är ett content management system som är helt gratis och väldigt enkelt att använda. Tidigare så byggdes ofta webbplatser efter en skiss för att skapa en site som är så utseendemässigt tilltalande som möjligt. Det gjorde att sökmotoroptimeringsarbetet ofta glömdes bort till senare…

av webmaster 30 mars, 2014 0

Drupal för att möta kunderna

Som företag är det viktigt att nå ut till kunderna och att hitta rätt kommunikationsvägar för målgrupper som man vill etablera relation till. Det finns många olika sätt att jobba med marknadsföringen, men genom en effektiv och bra marknadsföringsplattform kan man vinna fördelar som i förlängningen kan generera en hel del intäkter. En marknadsföringsplattform i…

av webmaster 25 mars, 2014 0